28 Haziran 2019 Cuma

GÖÇMEN POLİTİKASI CENNETİN İZDÜŞÜMÜ TÜRKİYE'Mİ GÖÇERTİR!


SURİYELİ ÇOCUĞUN LGS BAŞARISINI; EVRENSEL DEĞER ÇOCUĞUN BAŞARISI ŞEKLİNDE OKURUM! ASLA; KENDİ ÜLKESİNİN HUZURU İÇİN SAVAŞ VERMEYEN, SÖZDE ÜLKEMDE HUZUR BULMAK İÇİN, ÜLKESİNDEN KAÇAN SURİYELİ'NİN ÇOCUĞU OLARAK OKUMAM!..FAKAT BU İŞİN BİR FAKAAAATIII VAR
28 Haziran 2019
Suriyeli çocuk Muhammet Halil'in LGS 'de birinci olmasını kutluyorum. Fakat bu gezegenimiz çocuğunun manşetlere taşınmasını ve zeka bakımından iyi olduğu fark edildiğinde, çocuğu özel hocalarla çalıştırıp, Sınırsız ve kuralsız Suriye göç politikasını kamufle etme kurgusu şeklinde mi okumal? Ya da; "Eset'in zülmünden kurtulmak için  Türkiye 'ye gelen pek çok çocuktan biri  Muhammed Halil ve pek çok çocuk gibi Türkiye'de huzur buldu ve başarılı oldu.." şeklinde mi okumalı? Yoksa..Bu işin yoksası moksası yok, yoksası şu:[ Sen önce Anadolu'muzun kadim çocuklarının başarısı için uğraş ver. Osman Öcalan'ın  kırmızı bültenle arandığını bilmeyen zatın, daha 4-5 yıl önce; Türkiye'mizin, ideolojik düzlemindeki  bu kadım bir kesim çocuklara LGS'de başarılı olmaları için soru çalmaları da bilmez..] diyerek her şeyi bilen, ama bunları bilmeyen adamın yarattığı olguyu geçiştireceğiz mı? Dahası; R.T.Erdoğan'ın dostum dediği bir zamanın Coni maşası Berlusconi'nin siyasi rant adına uyguladığı ilkel göç politikasını iflasını işaret ederek, Berlusconi'nin 3 yıl tuvalette mok temizleme cezasını mı anımsatacağız?

Bu yazımdan evrensel kural olan goç poltikalarındaki sınır açma, geçiş izni vermeye karşı olduğum anlaşılmasın. Karşı çıktığım olgu; özellikle Müslümanlara, ille de Suriyelilere ‘sınırsız ve kuralsız olarak sınır, dahası kucak açma politikaları”’dır.. Her gönderildikleri İl ve İlçelerde yarattıkları kaotik yapıdaki kaosun kaynakları Suriyeliler.. İstanbul’da 4 milyon Suriyeli, olacak gibi değil. Yakındır, Fransa’daki gibi; Afrikalı Müslüman göçmenlerin bulunduğu varoşlardaki isyanın  yaşanması..Ben gçömenlere değil, ülkesi için savaş vermeyen ve Türkiye’ye kaçan Arapların, özellikle Suriyelilerin ileride  Esat’a karşı oluşturdukları Özgür Suriye Ordus benzeri Erdoğan’a karşı oluşturabilecekleri endişesi içindeyim, çünkü ülkesini satan bu insanlara güvenmiyorum..Ankara ve Kızılay çevresinde adım attığınız noktada bunları görüyorsunuz. Yemin ediyorum kendimi ve kentimi yabancı hisseder oldum. Melih Gökçek’in mutlu azınlık dediği Çankaya ve çevresinde yoğunlaştırılmaları düşündürücü. Hepsi de saldırgan bakışlı ve her an patlayacak bomba görünümlü ürküntü veren profiller....Bu kaosu, LGS’de birinci olan Suriyeli çocuğumuzla kurtaramaz, kurgulayamazsın..!!
Göç olgusuna karşı çıkmak, evrensel insanlık olgusunu yadsımaktır..Bu konuda ben daha ilerideyim; anarşisttim. Bu anarşistlik ülkemde sokak eşkiyalığı ve de terör olgusuyla örtüştürülen anarşistlik değil; Anarşizm Felsefesi… Anarşizmin felsefesinin ruhunda, gezegen kardeşliği için, zehirli örümcek ağı gibi örülü sınırların kaldırılması yatar. Avrupa Birliği anarşizm felsefesinin bilerek veya bilmiyerek başlangıdır…Doğru bizi almıyorlar. Neden acaba?!
Eğer siz salt göçmen olgusuna değil, dünyadaki Müslümanlara sahip çıkar ve Türkiye’mi dünya Müslümanları düzlemi haline getir, ummet toplumuna yelken açarsan, ben de çıkar, yelkenlerimi şişirerek; “Ne o, cumhurbaşkanlığından sonra sıra Halifelik’te ise zor dostum zor!” derim…
Bana Vatikan’ın örneklemeyin. Vatikan Küresesel derebeylerin kara paralarını aklayan bir kurum. Tıpkı ülkenin birinde dışarıdan birnin kara para aklaması için bakan yapması gibi.. Batı bu Vatikan konusunda duayarlı, öyle ki kendi bile itiraf etti. Bu nedenle batı dinsel boyuttaki inanç sömürüsünü anlatmayı bir yana, filmlerini bile yapıyor. Peter Mullan’ın Günahkar Rahibeler” filmini izleyin..
Neden, ülkemizdeki  bu ilkel utopyanın yeni bir haçlı oluşumunu tetikleyeceğini düşünemiyoruz!?
Evet; [[ Suriyeli çocuğun LGS başarısı; evrensel değer gezegen çocuğunun başarısı şeklinde okurum! Asla; kendi ülkesinin huzuru için savaş vermeyen, sözde ülkemde huzur bulmak için,  ülkesinden kaçan suriyeli'nin çocuğu olarak okumam!..fakat bu işin bir fakaaaatııı var.. ]]..
Suriyeli çocuğu manşet yapanlar; XV. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışmasında 6. sınıf öğrencilerinden Karslı Emirhan Hançerlioğulları’nın, Matematik dalında dünya birincisi olarak altın madalya almaya hak kazandığını manşet yapmazlar...
İşte o fakatı anlatmaya çalıştım..
ŞEVKET ÇORBACIOĞLU
TEKNOPOLİTİKALAR PLATFORMU
Sevket-che@hotmail.com.tr
evesbere@mynet.com
GSM: 0506 609 00 32

24 Haziran 2019 Pazartesi

İMAMOĞLU HALK HAREKETİ NEDİR ?


İMAMOĞLU HALK HAREKETİ, SARI YELEKLİLER VE GEZ HALK HAREKETİNİN ÖRGÜTLÜ VE DİSİPLİNER  DEVAMIDIR VE EVRENSEL BARIŞ PROJESİDİR
24 Haziran 2019

20.Yüzyıl’ın kadim ideolojileri yerini yavaş-yavaş
21. Yüzyıl İdeolojisine bırakacaktır.

Gezi Halk Hareketinin ötelenen mesajı şu idi: “31 Mayıs 2013, Türkiye’de ve dünyada 20. Yüzyılın egemen ideolojilerinin sonlandığı ve ‘dünyanın özgün gelişimi ve değişimini dikkate alarak, farklılıkları bütünleştiren, evrensel barışı esas alan’ 21. Yüzyıl ideolojisinin başlangıcıdır.”..
21. Yüzyılda, artık birkaç kişinin düşüncede, siyasette, ticarette, bürokraside ve medyadaki egemenliği bitmeli, birçok kişinin, yani halkın etkin ve belirleyici olacağı sürecine girilmeli, kolektif düşünmenin, dahası halkın düşünme zamanının geldiğinin, doğrusu bedenini yeniden inşa etmeye başlayan insanın zihnini yeniden inşa etmenin yollarını bulması  vurgusu idi; “Gezi Halk Hareketi” ve düğmesine de Türkiye’mde başlamıştı..
“Sönülmendi” diye düşünenler; Gezi Halk Hareketi’nin Sarı Yelekliler adıyla Fransa’da kendini göstermeye başladığını gördüler. Evrensel bu mesajın tekrar yaşatılması, güçlenerek yaygınlaştırması adına sevindirici.
Evet; Fransa’daki Sarı Yelekliler eylemi “Gezi Halk Hareketinin” devamıdır ve evrenseldir. Evrenseldir, çünkü 20.Yüzyıl’in kadim  ideolojilerinin bitişi ve 21.Yüzyıl'in ideoloji arayışıdır.
Her düşünselliğin, Fransa’daki gibi Gezi Halk Hareketine paydaş olması gerekir..Özellikle, ülkemin solu ve CHP bu konuda kendini sorgulayıp hazırlamalı..
Bu evrensel olgunun yeni ve zorunlu soluğu Ekrem İmamoğlu oldu..Olguyu bu bazda ele aldığınızda; Ekrem İmamoğlu hareketinin bir  halk hareketi olduğunu ve de  ülkemiz özelinde; Gezi Halk Hareketinin örgütsel disiplin bulmuş hali olarak karşımıza çıktığını görüyoruz..Dahası İmamoğlu hareketi; küresel efendilerin sönümlendirdiği; Gezi Halk Hareketi ve Fransa’daki sarı yeleklı halk hareketinin evrensel çıkışıdır. Kökleri de; 1999 seattle’deki  “World trade organization-dunya ticaret orgutu(wto)” eylemlerine dayanmaktadır..Dahası; tüm bu süreçler 21. Yüzyılın kendi ideolojisini yaratma sürecidir, bana göre..
Evet; [[ İmamoğlu Halk Hareketi, Sarı Yelekliler ve Gez Halk Hareketinin örgütlü disipliner  devamıdır ve Evrensel Barış Projesidir.]]

Bilişim ve iletişim teknolojisinin silahları, ulaşım araçlarını hatta organik insan bedenlerini değiştirip inorganik yapıya dönüştürüldüğü noktada, neden düşüncesini değiştirmez ki?! Dahası; insanın yarattığı ideolojiler, yani, günümüz dış dünyası insan zihnine yansıyarak düşüncesini(İde) değiştirme, yani 20.Yüzyıl ideolojisini değiştirme gereksinimi duymaz ki?! Eğer bu algısızlığı sürdürmeye devam ettiği sürece; 20.Yüzyıl kadım ideoloji sahipleri; Dijital olguyu, aklınıza gelen her bir veriyi, elektronik araçlar yardımıyla sayısallaştırılmanın yanında siyasallaştırma ile dijital diktatörlüğe dönüştürebilirler, bireyi her ortamda ve durumda izliyerek..
Geç değil; CHP’nin evrensel  ilkeleri bu doğrultuda; ‘6 Ok’; çağımız özgün gelişim ve değişim boyutunda, 21. Yüzyıl ideolojisi(düşünce bütünü) için onarılarak baz alınabilir..Sayın CHP yöneticilerinin  ‘eleştirilmeleri gereken noktaları olsa da’; Gezi ruhuna özdeş, ‘çağcıl farklı düşüncelerle’ zorunlu evrensel birliktelik süreci işleterek yaşamımızın geleceğine karar vermeye yönelebiliriz. Ya da ABD vb küresel efendiler, ideolojileri bütününde oluşturmaya başladıkları yapay düşünceleri devreye sokarak kurumsallaştırdıkları dijital otokrasi ile gezegeni, yani insanı tümden köleleştirebilirler..
Evet; tüm siyasi grüşleri, dahası; evrensel boyutta tüm ideolojileri bir araya getiren emek-düşün özgürlüğü esaslı, yeni sol ve ulusalcı sosyal demokrat çizgide bir 21.YY ideolojisi oluşturmalıyız. Elbet de sağ düşünce sahipleri de, içinde demokrasi ve özgür düşünce olan 4 eğilim boyutunda yeni Muhafazakar-Liberal 21.YY ideolojisi ile 20.YY kadim yorgun ideolojilerini öteleyebilir..
Geç kalıyoruz; Gün, çekişme değil dayanışma ve birliktelik, ortak akıl-düşünce oluşturma ve değişim günüdür..
İmamoğlu hareketi; eşitleyici, ötekileştirmeyen bütünleştirici, kucaklayıcı, demokrasi ve özgür düşünceyi esas alan, ayrıştırıcı dilden soyut yapısıyla, salt ülkem için değil gezegenimiz için de uyarıcı şanstır..
CHP, durağanlıktan kendini kurtarmalıdır. Bu bağlamda; CHP; 21.Yüzyılda kadim tüm ideolojilerin harmanlamasında, liderler için değil halk için ideoloji yaratmalı; dünyanın özgün gelişim ve değişimini esas alarak.
Toplum enerji yüklüdür ve bu enerjisinden dolayı sahip olduğu bir hareketi barındırır. Bunu ivmelendirdiğiniz an toplum hareketi bu sürecin ivmesi ve de momentumudur..
Bu duruş aslında gezegenimizin 21.yüzyıl algısı olmalıdır; gezegen kardeşliği boyutunda..Düşünün, dünün bilim kurgu teorileri günümüzün gerçekleri oldu. Yarının bilim kurgu teorilerinin gerçek olmayacağını  söyleyebilir miyiz!!??

ŞEVKET ÇORBACIOĞLU
TEKNOPOLİTİKALAR PLATFORMU
GSM: 0506 609 00 32


21 Haziran 2019 Cuma

FRANSIZCA ÖĞRENMEK ZOR DEĞİL...

FRANSIZCA ÖĞRENELİM:
Cümle sırası:
• Zaman- Özne-Fiil- Nesne- D.Tümleç- Yer-Sebep( Ce soir; Bu akşam)- je(Ben)- travallera(çalışıyorum)la leçon(ders)- avec mon ami(arkadaşımla)-Chez nous(bizim evimizde)-pour L’examen(sınav için)..Bu gece arkadaşımla sınav için evimizde ders çalışıyorum..
G(Je)-H(Aş)-W(Dubl ve)-X(İks)-Y(İgrek)-Z(Zed)
a-a...au,eau-o...eu ve qeu- ö...ou-u...oi-ua...ai-e
“C; e, i, y” önünde “s” okunur...a, o, u önünde “k” okunur...Ch, ş okunur...
G; e i y önünde J okunur..a o u önünde g okunur..Gn; ny okunur...a; Bazı sözcükler içinde okunmaz: Aout(ut)...E; sözcük içinde genellikle “ö” okunur.....G; sözcük sonunda okunmaz: sang(san)..gui(gi), gue(ge)...guerre(ger)...h: kullanılmaz; Le Héros(lö ero)...ph(f)...que(k) sözcük başında olursa Que(ke) okunur..qui(ki)...s; iki sesli harf arasında “z”okunur: Asie(azi), maison(mezon)...W(v)...X(iks)...Lıaıson(liyezon) demek; Les arbres(lezarbr), tout enfant(tutanfan)..7
KELIME CİNSİYETLERİ:
1-İnsan ve hayvan gösteren isimlerde erkek(eril) olanların önüne “le(Lö-Un/ön)”, dişiline “La(Une/ün)”getirilir..Sesli bir harfle başlayan sözcüğün önünde Le ve La; “L “ şeklini alır. Örneğin; Le oiseau olur sana Ľoiseau
2-Ağaç isimleri eril(Le), meyve isimleri dişil(La)..
3- Sonu “e” ile biten ülkeler dişildir(La-Une;ün)...
4- Erkeklerin çalıştığı meslekler eril(Le-un;ön)...
5-Sonu age ail ard eau isme ment ron ile bitenler eril(Le)...
6- Ölçü birimleri eril(Le-Un;ön)...
7- Cümle sonunda 2 sessiz gelirse dişildir(La, Une;ün)..
8-Sonu; sion tion ence rie é ée té eur esse isse ure tude bitenler dişildir(La une ün)...
9- Renk bildiren sözcükler ve maden adları ve de gün ay mevsim yönler rüzgâr adları rakamlar harfler notalar sıfat mastarlardan oluşan isimler erildir(le; un: ön)...
10- Hastalık ve bilim isimleri dışlıdır( La; Une: ün)
SORU VE YANITLAR:
Qu’est-ce que(Keskö):Ne
C’est(se): Dir
Qu’est-ce que c’est?( Kesköse..Bu nedir)
C’est un table(Se tün tabl Bu bir masadır)
EST cümle başına getirilirse bu cümleler soru haline girerler...
Est-ce une table?(Es ün tabl Bu bir masa mıdır?)
Olumlu cümle: C’est une table (Bu bir masadır)..Veya Olumsuz cümle: C’nest pas une table(Bu bir masa değildir).
Ou(Yoksa) ile sözcük:
Est-ce une table ou une pomme( Estün tabl u ün pom?..Bu bir masa mıdır yoksa elma mi?
Sözcük; eu ve eau ile bitiyorsa “×”konur: Un(ön) beteau olur des beteaux
Le, un(Lö, ön) Eril...La, une(La, ün) Dişil. Çoğulları; Les ve Des.Örneğin; C’EST UNE TABL(setün tabl. Bu bir masadır.) C’EST çoğulu CE SONT olduğu için C’EST olur; CE SONT DES TABLES( se son de tabl..Bunlar masalardır.)
EST-CE QUE CE SONT DES TABLES?(eskö sösont de tabl. Bunlar masalar mıdır?)
OUI, CE SONT DES TABLES(Ui, sö son de table. Evet, bunlar masadır..)
NON, CE NE SONT PAS DES TABLES( No, so ne don pa de tabl- Hayır bunlar masa değil).
EST-CE UNE TABLE OU UNE CHAISE( Es ün tabl, u un şez. Bu masa mı, yoksa sandalye mi?)...................
EST-CE QUE CE SONT DES PARAPLUIES BIEUX(Es kö sö son de parapluim böks..Bunlar eski şemsiyeler değil mi?)
CÉ N’EST PAS UNE REGLE olur CE NE SONT PAS DES REGLES..
Veya; CE N’EST PAS UNE PORTE bu kapı değildir Olur CE NE SONT PAS DES PORTES bunlar kapılar değildir..
.............SIFATLAR(Uzun, kısa, iyi, küçük, büyük gibi):
C’EST UNE MAISON GRANDE(se tün mezon grand- Bu büyük bir evdir)
ROBERT EST UN GARÇON BON(Rober e tön garson bon- Rober iyi bir çocuktur)
EST-CE UNE AUTO NOUVELLE?( es ün oto nuvel- bu yeni bir otomobil midir?)
CE SONT DES ARBRES COURTS( sö son de zarbr kur- bunlar kısa ağaçlardır)
EST-CE QUE CE SONT DES PARAPLUİES?(es kö sö son de paraplui viyo- bunlar eski şemsiyeler mi?)
CE SONT DES GARÇONS JEUNES(sö son de garson jön- bunlar genç erkek çocuklardır)
İŞARET SIFATLARI(Bu=ce/sö, cet/set, cette/set, ces/se)..Ce işaret sıfatı sözcüğünü est ve sont fiillerinden önce kullanmıştık; şimdi isimlerden önce de kullanacağız:
--- Erkek cins tekil isimlerin önünde ce kullanılır. Örneğin Le Livre(lö livr: kitap) olur; ce livre(sö livr: Bu kitap)..
--- Dişi cins tekil isimlerin önünde cette kullanılir: Örneğin La femme(la fam=kadın) olur; cette femme(set fam: Bu kadın) veya; L’image(limaj=resim) olur; cette image(set imaj: Bu resim)
---Bütün çoğul isimlerin önünde ces kullanılır..ces livres(se livr)..ces arbres(se zarbr-Bu ağaçlar)
---Sesli harfle veya h ile başlayan bazı erkek cins isimlerin önünde cet olur L’arbr(labr ağaç)..cet arbres(se tarbr bu agaç)
---Sifatlar isimlerin arkalarında bulunabildikleri gibi, isimlerden önce de olurlar: C’est une grande maison bu büyük bir evdir..cette maison est grande bu ev büyuktür
Cette chaise est vieille(set şez e viyev bu sandalye eskidir..
Ces maison sont vielles( se mezon son viyev- Bu evler eskidirler)
Renkler:
Vert(Ver, Vert)=Yeşil
Bleu, Bleue(Blö)=Mavi
Rouge(Ruj)=Kırmızı
Jaune(Jon)= Sarı
Noir, Noire(Nuar)=Siyah
Blanc, Blanche(Blan, Blanş)=Beyaz
Cette tabke est rouge(Set tabl e ruj) Basa kırmızıdır.
C’est une table rouge( Se tün table ruj) Bu kırmızı bir masadır
Ce vase est bleu(Sö vaz e blö) Bu vazo mavidir
C’est un vase bleu(Se tön vaz blö) Bu mavi bir vazodur
Ce sont des autos noires(Sö son de zoto nuar) Bunlar siyah otomobillerdir..
Il est bleu(İl e blö) O mavidir
Elle est rouge( El e ruj) O kırmızıdır..
Iks sont berts(İl son ver) Onlar yeşildir..
Elles sont noires(El sonnuar) Onlar siyahtır
Bir seyin rengini sorarken GUELLE ile renk anlamına gelen COULEUE(kulör) sozcüğü kullanılır
De guelle couleur est cettw veste?(Dö kek kulör e set vest) Bu ceket ne renktir?
Elle est bleue (el e blö) O mavidir
De guelle couleur sont ces boites( Dö kel kulör son se biat) Bu kutular ne renktir?
Elles sont jaunes( El son jon) Saridırlar
Est-ce gue cet aütobus est rouge(Es kö setotobis e ruj) Bu otobis kırmızı mıdır?
Oui, il est rouge(Ui il e ruj( Evet, kırmızdır
Non, elle n’est pas rouge(No, el ne pa ruj) Hayir, o kirmızi değildir..
Est-ce un autobus rouge?(Es on otobüs ruj) Bu kırmızı bir otobüs mudur?.
Oui, c’est un autobus rouge(Ui se tön otobüs ruj) Evet, bu bir kırmızı otobüstür..
Non, ce n’est pas un autobus rouge(No, so ne pa zun otobus rouge) Hayır, bu kırmızı bir otobüs değildir
Est-ce un vase blanc?(Es on vaz blan) Bu beyaz bir vazo mudur?
Non, ce n’est pas un vase blanc(Non, sö ne pa zön vaz blan) Hayir, beyaz bir vazo değildir.
Est-ce gue ce vase est blanc?(Es kö sö vaz e blan) Bu vazo beyaz midir?
Non, il n’est pas blanc(Non, il nö pa blö) Hayır, beyaz değildir
Est-ce gue ces sacs sont bleus?(Es kö se sak son blo) Bu cantakar mavimidir?
Non, il ne sont pas bleis(Non il no son pa blö)Hayır, onlar mavi d3ğildirler..
Est-ce gue ce sont des sacs bleus?(Es kö sö son de sak blö)Bunlar mavi çantalar midır?
Non, ce ne sont pas des sacs bleus(Non, sö nö son pa de sak bkö) Hayır, bunlar mavi çantalar değildirler..
.............
Çoğul yapmak icin biliyoruz ki genel kural isimlerin sonuna “s” getiririz. Örneğin: Un Livre(ön livr-Bir kitap)..Des livres( De livr-Kitaplar) gibi..
Fakat: Sonu; “au, eau ve eu” ile biten isimlere “x” ilave edilir. Örneğin: Un oiseau(Ön uazo- bir kuş)...Des oiseeaux( De zuazo-kuşlar)
Bleu sifatı çoğul halde “x” yerine “s”, soni “al” olan isimler “aux” alır, Un cheval(Ön şöval-bir at) olur; Des chevaux(De şövo-atlar)...
Tekil isimlerin arkasında bir UN veya UNE bulunduğunu gorduk; “C’est une cravate(bu bir cravattir)”gibi..Ancak ismin onunda sıfat geldiğinde nu sozcuk isimle(Un, Une) arasına girer ve ankamindan bir şey kaybetmez; C’est une cravate bleue(bu mavi bir kravattır)
Ismin arkasindaki “Un, Une” tamamen kalktığını ve “Ce, Cet, Cette” sözcuklerinin killanildığını gördik; Vette cravate est bleue(Bu crabat mavidir), Cette carte n’est pas grande(Bi jarita büyuk değildir), Est-ce que ve nayeau est bieux(Bu gemi eski midir?)
CE, CET, CETTE sozcukleri birer işaret sıfatı olarak isimlarin arkasında uer aldığında UN, UNE sözcuk kalktığını CE, CET, CETTE’in bu durumda belli ve ozel bir şeyi işaret ettiğini gorduk yikaridam.Şimdi LE, LA, L’, LES sözcüklerin de aynı anlamı verdiğini göreceğiz: C’est une table( Bu bir masadır), Cette table est grande(Bu masa büyüktür), La yabke est grande(Masa büyüktür)..DAHA ANLAŞILIR ÖRNEKLER:
C’est une table(Se tün tabl. Bu bir masadır..Masa denen türden bir tanesi)
Ce vheval est blanc(Sö şöval e blan. Bu at beyazdır..İşaret edilen at)
La maison ezt vieille( la mezon e viyev. Eb eskidirm.Bilinen, bizce malüm olan, sözü geçmiş olan ev.) Veya; le soulier est grand(Lö sulye e gran. Ayakkabi büyüktür)...Veya; L’homme est un professeur(Lom e ton profesor..Adam öğretmendir)
.............
Anlamı “NEREDE?” olan “OU’ ” soru sözcüğü gibi cümlenin başında bulunur.Yani; OU’EST(U E nerededir), OU’SONT(U SON nerededirler ve OU’(U nerede) sözcükleri..Bunları; OU(U yoksa veya) anlamına gelen sözcükle karıştırmamalıdır...
Örnekler: Ou’ est la chaise(Şez)? Sandalye nerededir...
Ou’ sont les chaises? Sandalyeler nerededir
Soru be cevaplı örnekler:
Ou’est le lait(U e lö le: Süt nerdeddir)- Le lait est ici(Lö le e tisi:süt buradadır)
Ou’ est la petite chaise?(U e la potit sez:Küçük sandalye nerede?- La petite chaise est la’(la pötit şez e la: Küçük sandalye oradadır)
Ou’ sont les plateaux?(U son le plato: Tepsiler nerede?-Les plateaux sont ici(Lö pkato son tisi: Tepsiler buradadır)
............
Bir cumlede çeşitli sözcuklar arasinda bağlanti yapan sözcükler: DANS(Dan:İcinde, içine)- SUR(Sür:Üstunde)- SOUS(Su:Altında)
DANS(İçinde, içine)..Dans La boite( Kutu içinde,Kutunun içinde veya dans sözcüğu yerine isme “de, da” eki getirilerek; Kutuda okunur, yani içinde, üstünde,altında sözcükleri kaldırılır )..Dans le sac(Çanta içinde, Çantanın içinde)..
SORU YANIT:
Ou’ est la fleur?(U e la flör Çiçek nerededir?)....Elle est dans le vase( El e dan lö vaz..Vazodadır)
Ou’ son les chiens?(U son le şyen Köpekler nerededir?)...Ils ont dans la cuisine( Il son dan lö küzin Mutfaktadır)
Ou’ est l’allumette?(U e lalümet Kibrit nerededir?..Elle est dans la boite(El e dan la biat Kutudadır)
Ou’sont les chaises?(U son le sez Sandalueler nerededir?..Les chaises sont dans la maison(le sez son dan la mezon Sansalueler ebdedir)
Est-ce gue fleurs sont dans le vase?(Çiçekler vazoda mıdır?..Les fleirs ne sont pas dans le vase Çicekler vazoda değildir)
Est-ce gue le livre est dans le sac?(Kitap çantada mıdır?)
Est-ce gue les femmes sont dans la cuisine? Kadınkar mutgakta mıdır?...Les femmes ne sont pas dans la cuisine Kadinkar mutfakta değildir..
Les garçons sont dans la chambre(Le garson son dan la şanbr Çocuklar odadadir)
L’homme est dans l’auto(Lom e dan loto Adamlar otomobildedir)q
SUR(Sür Üstunde) sözcüğünün kullanışı da DANS(Dan İçinde) gibidir.
SORU YANIT:
Ou’ est le chien?(U e lö şiyen Köpek nerededir?)... Il est sur le lit(Il e sur lo li Yatağın üsþundedir)
Ou’ sont les tasses?(U son le tas? Fincankar nerededir?)...Elles sont sur le plateau(El son sür lö plato Tepsinin üstündedir)
L’image est sur le tableau( Limaj e sür lö tablo Resim karatahtadadır)
Les enfants sont sur les bancs( Le zanfan son sür le ban Çocuklar siralarin üstundedir.)
Est-ce gue les crayons sont sur la boite(Kalemler kitinun ustunde midir?)...Les crayons ne sont pas sur la boite( Kalemler kutunin üstunde değildir)
SOUS(Su Altinda) sozcüğu de DANS ve SUR gibi kullanilir..
SORU YANIT:
Ou’ est la chien?(U e la şyen? Kopek nerededir?)... Il est sous le lit(Il e su lö li Yatağin altindadır)
Ou’sont les fleurs?(U son le flör? Çiçekler nerededir?)...Elles sont sous tapis(El son su lö tapi Halınin altindadirlar)
L’oiseau est sous le parapluie(Luazo e su lö paraplui Kus şemşiyenin altındadır)
Est-ce que la noite est sous le lit?(Kitu yatağın altinda mıdır?)..La.noite n’est pas sous le lit(Kitu yatağin altında değildir)
Est-ce que les chats sont sous l’autonus?(Kediler otobüsun altinda mıdır?)...Les.chats ne sont pas sous l’autobus Kediler otobüsün altında dağilerdir..
ŞAHIS ZAMIRLERİ:
Je(Jö Ben)-Tu(Tü Sen)- Il(İl O eril isim icin)-Elle(El O disil isim için)- Nous(Nu Biz)-Vous(Vu Siz)- İls(İl Onkae eril..)- Elles(El Onlar dişil..)
SONT(SON dırlar veya dirler anlamında ve çoğul öznelerle kullanılır; İls sont veya Elles sont) ve EST(ES dır anlamında ve tekil öznelerle kullanilir; Il est veya Elle est) idi..
Şimdi, “im-ım” anlamında ve sadece JE zamiri ile kullanilan; SUİS(SUİ) ile TU(TÜ) ve ES(E); TU ES sensin..VOUS ve ETES..NOUS ve SOMMES..ILS ve SONT..ELLES SONT öğreneceğiz..
ÖRNEK: Je suis(Jö sui): ben..im
Tu es(Tü e): Sem..sin
Il est(İl e) ve Elle est(El e): O..dur
Nois sommes(Nu som): Biz..iz
Vous etes(Vu zet): Siz..siniz
Ils sont(İl son) ve Elles sont(El son): Onlar...dirlar
ÖRNEKLER:
Je suis docteur(Jö sui doktor): Ben doktorum..
İl est facteur(İl e faktör): O postacidır..
Elle est imfirmiere(El e infirmiere): O hemsiredir.
C’est une maison(Se tun mezon): Bu bir evdir.
Nous sommes des soldats(Nu som de soldat):Biz sakeriz.
Vous etes des dentistes(Vu zet de dantist): Sizler dişçisiniz.
İls sont des facteurs(İl son de faktor): Onlar postacıdır.
Ce sont des chevaux(Sö son de şövo):Bunlar atlardır.
İSİM YERİNE ŞAHIS ZAMİRİ
“O” sözcüğü=İl(İls), Elle(Elles) ve C’est(Ce sont) sözcükleridir. Bunlar öznelerin yerine konur. Öznenin gosterdiği dişil ise Elle(Elles), Eril ise İl(İls), vansız veya sıfatlı olan bir isimse C’est(Ce sont) kullanılır.
Örneğin: Masa yeşildir( La table est verte) yerine; O yeşildir(Elle est verte)..
Helene iyi bir kadındır (Hélène est une femme bonne) yerine; O iyi bir kadindir (C’est une femme bonne...)
Kizlar zayıftır( Les filles sont minces) yerine; Onkar zayıftır( Elles sont minces)..
ŞAHIS ZAMİRLİ CÜMLELERIN SORU VE OLUMSUZLUK HALLERİ:
Soru “ Est-ce que” veya sesli önünde “ Est-ce qu’ ” ile yapılır.Olumsuz ise fiil önunde “ne” veya sesli önunde n’ ve fiilden hemen sonra pas ile yapilır.
Onve soruyu ele alalım:
Ornek: Je suis docteur Ben doktorum
Est-ce que je suis docteur? Ben doktor muyum?
Elle est dans la classe O (kız) sınıftadır
EST-CE qu’elle est dans la classe? O sınıfta mıdır.
C’est une petite assiette O küçuk bir tabaktır
Est-ce que c’est une petite assiette? O küçük bir tabak mıdır?
Nous sommes dentisþtes Biz dişçiyiz
Est-ce que nous sommes dentistes Biz dişçi miyiz?
Bu cumleleri olimsuz yapmak için, yine Suis, Es, Est, Sommes, Étes ve Sont sozcuklerinden önce “Ne” ve bu sözcüklerden sonra “Pas” getirmek yeterlidir.
Örnek:
Je suis professeuŕ Ben öğretmenim
Je ne suis pas professeur? Ben oğretmen degilim
Je ne suos pas bon élève Ben iyi öğrenci değilim
Je ne suis pas une fille grosse Ben şisman bir kız değilim
Ce ne sont pas de.gros chiens Onlar büyük kopekler değildir
Ce n’est pad un bon élève O iyo bir öğrenci değildir
Elle n’est pas dendisye O disci degildir
RAKAMLAR:
Un,Une(Ön-1)..Deux(Dö-2)..Trois(Trua3)..Quatre(Katr-4)..Cinq(Senk-5)..Six(Sis-6)..Sept(Set 7)..Huit(Uit8)..Neuf(Nof9)..Dix(Dis10)..Onze(Onz 11)..Douze(Duz 12)..Treize(Trez13)..Quatorze(Katorz14)..Quinze(Kenz15)..Seize(Sez16).. Dix-sept(diset 17) ve Dix-huit(dizuit 18) ve de Dix-neuf(Disnöf 19) ve Vingt(Ven 20)
Örnekler;
Quatre oiseux(Katr uazo 4 kuş)
Sept tasses(Set tas 7 fincan)
17’den baslayarak 19’a kadar olan rakamları elde etmek için On(Dix‘a 7,8,9 ilave edilir. Dix-sept(diset 17) ve Dix-huit(dizuit 18) ve de Dix-neuf(Disnöf 19) gibi..
Dix-neuf crayons(Disnöf kreyon 19 kalem). Birada Crayons çoğul yazılır, çünkü Fransızcada 1 rakamı dışındaki rakamların önüne gelen isimler çoğul yazılır. Türkçede ise tekil yazılır “1 elma gibi”
Örnek: Six pêches(si peş 6 şeftali)
Cümleler: Deux vaches sont dans le champ(Do vaş son dan lö şan 2 inek tarladadir)
Les pêches sont sur le plateau(Le peş son sur lö plato Şeftaliler tepsidedir)
Des pêches sont dans l’assiette(Dö peş son dan lasyet 2 seftali tabaktadır)
IL Y A(İl y a: Var, vardır)
Cümleler:
Il y a ine livre Bir kitap var..
Il y a une couvertur sur le lit(İl ya ün kubertür sür lö li Yatağın üstünde bir battaniye var
Il y a un chat sale dans la pièce(İl ya şa sal dan la piyes Odada pis bir kedi var)
QUELQUES(Kelk: BİRKAÇ)
Cumleler:
Quelques livres: Birkaç kitap
Il y a quatre chats dans la cuisine(İl ya katr şa dan ka kuizin Mutfakta 4 kedi var)
YA-T-IL?(Yatil: VAR MI?)
Y a-t-il un train dans la gare? İstasyonda bir tren var mı?
Y a-t-il une table sous l’arbre? Ağacın altinda bir masa var mı?
IL N’Y A PAS DE/D’(YOKTUR)
Il n’ya a pas de crayons(Kalem yoktur)
Il n’y a pas cing livres dans le petit sac(Küçuk ćantada 5 kitap yok)
SORU ve YANIT
Y a-t-il une montre ici?(Burada bir saat var mı?)
Qui, il y a une montre ici( Ebet, burada bir saat var.)
Y a-t-ik neuf vrayons dans le sac?( Çantada 9 kalem var mı?)
Non, il n’y a pas neuf crayons dans le sac(Hayır, çantada 9 kalem yok)
Y a-t-il un chien noir sous la chaise(Sandalyenin altinda siyah bir köpek var mı?)
Non, il n’y a pas de chien noir sous la chaise( Hayır, sandaluenin altinda siyah köpek yok)
COMBIEN(Konbyen: Kaç, kaçtane)
Cümleler:
Combien de pommes? Kaç elma?
Combien de tables y a-t-il? Kaç masa var?
Combien d’autobus y a -t-il? Kaç otobüs var?
SORU ve YANITLAR:
Combien de bateaux y a-t-il sur le fleuve?(Konbyen dö bato yatil sür lö flöv Nehirde kaç gemi var?)
Il y a trois bateaux sur le fleuve(Il ya trua bato sür lö flöv Nehirde 3 gemi var)
Combien d’etoiles y a -t-il sur l’image(Konbyen detual yatil sür limaj Resimde kaç yildız var?)
Il y a douze étoiles aur l’image(İl ya duz etual sür limaj Resimde 12 Yıldız var)
MÜLKIYET SIFATLARI
Mülkiyet sıfatları(Erkek):
Mon(Mon Benim)-Ton(Ton Senin)-Son(Son Onun)-Notre(Notr Bizim)-Votre(Votr Sizin)- Leur(Lör Onların)
Mülkiyet sifatları(Dişil):
Ma-Ta-Sa-Notre-Votre Leur
Mulkiyet sifatları çoğul; her 2 cins için geçerli:
Mes(Me)- Tes(Te)- Ses(Se)- Nos(No)-Vos(Vo)- Leurs(Lör)..
Cümleler:
Mon livre Benim kitabim
Notre Maison Bizim evimiz
Mon parapluie est noir(Mon pataplui e niar Benim şemsiyem siyahtır)
Notre mère est grosse (Notr mer e gros Annemiz şismandır)
Mon frère n’est pas dendiste( Mon frer ne pa dandost Benim erkek kardesim disçi değildir)
Leur sœ est infirmière(Lör sör e tenfirmiyer Onlarin kız kardeşi hemşiredir..
Leurs bicycletyes sont petites (Lör bisiklet son potit Onlarin bisikletleri küçuktür)
C’est son vhapeau(Se son şapo Bu onun şapkasıdır)
Ce sont nos chevaux(Sö son no şövo Bunlar bizim atlarimızdır)
Combien de.pommes u a-t-il dans son assietye(Konbyen dö pom yatil dan asiet Onun tabağındankaç elma.var?)
Où est ton vtayon?(U e ton kreyon Senin kalemin nerede?)
C’est mon chapeau(Se kon sapo Bu benim şapkamdır)
ET(E. Anlamı ve, bazı durumda ile olan sözcük).İki görevi var. 1- Cumleleri birbirine bağlar 2- İki isim.arsina girerek onlari birlestirir
2- Mon père est professeur ET son père est docteur. Babam öğretmendir ve banası doktordur
2- La table ET la chaise sont grandes. Masa ve sandalye büyüktürler..Veya; Pierre ET Monique sont dans l’auto(Piyer E Monik son dan loto Piyer ve Monique otomobildedirler
SORU ve YANITLAR
Est-ce un magasin? Bu bir dukkan mıdir?
Oui, c’est un mahasin. Evet, bu bir dukkandır
Est-ce une banane?Bu bir muz mudur?
Oui, c’est une banane.Evet, bu bir muzdur
Est-ce que ve sont des ètoiles? Bunlar yıldız mıdır?
Oui, ce.sont des èyoiles Ebet, bunkar yıldızdır.
Est-ce que ce sont de bonnes radios? Bunkar.iyi radyolar mıdır?
Oui, ce sont de bonnes radios Ebet, bunkar iyi radyolardır.
İcinde şahıs zamırı olan sorulara berilecek yanıtlar yukaridakiler gibidir. Yalnız yanıtında şahıs zamiri. aynen tekrarlanır
Est-elle une infirmière? O bir hemşire midir?
Oui, elle est une infirmiere Evet, o bir hemşiredir.
Sont-elles de bonnes infirmieres? Onlar iyi hemşireler midir
Oui, elles sont de bonnes infirmiere. Evet, onlar iyi hemsirelerdir.
Est-elle votre sœur? O sozon kız kardeşiniz midir?
Oui, elle est ma sœ Evet, kız kardeşimdir.
Est-elle un docteir? O bir doktor mudur?
Non, elle n’est pas un docteur. Hayır, o bir doktor değildir.
Est-ce que les fleurs sont vertes?Çicekler yeşil midirler?
Non, elles ne sont pas bertes Hayır, çicekker yeşil degildirler
Est-ce que les bateaux sont noirs? Gemiler siyah midir?
Oui’ils sont noirs Evet, onkar siyahtirlar
Est-elle une infirmière? O bir hemşire midir?
Non,elle n’est pad une infirmière Hayır, o bir hemşire değildir
Sont-elles soud la table? Onkar.masaninin altında mıdır?
Non, elles ne sont pas sous la table. Hayır, onlar masanın altında değildir.
Suis-je un professeur? Ben bir öğretmen miyim?
Oui, vous êtes un professeur Evet, siz bir öğretmensiniz
Etes-vous une infirmière? Siz bir hemşire misiniz?
Oui, je suis une infirmière Evet, ben bir hemsireyim
Eyes-vous mince? Siz inve misiniz?
Non, je ne suis pas mince Hayır, ben ince değilim
Suis-je au lit? Ben yatakta miyim?
Oui, vous ètes au lit Evet, siz yataktasınız
Suis-je un poliver? Ben bir polis miyim?
Non, vous n’êtes pas un policier Hayır siz bir polis değilsiniz
Etes-vous des élèves? Siz öğrenci misiniz?
Oui, nous sommes des élèves Evet, biz öğrenciyiz
Etes-vous grosses? Siz şişman(kızlar) mısınız?
Non, nous ne sommes pas grosses Hayır, biz şişman değiliz
Sommes-nois gavteurs? Biz posyacı mıyız?
Oui, vous êtes facteurs Evet, posyacısınız
Veya; Non, vouz n’etes pas gacteurs
Daha onveki derslerimizde bor cumlenin öznesi yerine sahıs zamiri kullanma durumunu öğrenmiştik. Aşağıdaki örneklerde bunu bir daha gözden geçirelim. Cümlenin oznesini gösteren sözcük ve ikinci cümlede bu sözcük yerine kullanılmış zamiri parantez içine alıyoruz:
(L’homme) est professeur (Adam) öğretmendir
(İl)est progesseur (O) öğretmendir
(Les enfants) sont dans la chambre (Çocuklar) odadadır
(Ils) sont dans la chambre (Onlar) odadadır
(Les chaises) sont petites. (Sandalalyeler) küçüktür
(Elles) sont petites. (Onlar) küçuktür
(Son pere) est docteur Onun babasi doktordur
(Il) docteur O doktordur
Ta sœur est-elle docteur? Kız kardeşin doktor mu?
Oui,elle est docteir. Evet, o doktordur
Vous sœurs sont-elles jeunes? Kız kadeşleriniz genc midirler?
Non, mes sœurs ne sont pas jeunes. Hayır, kız kardeşlerim genç değildirler.
La boche est-elle grande(La buş e tel grand Ağız buyuk müdur?)
Non, la bouche n’est pas grande(Non, la buş ne pa grand Hayır, ağız büyuk değildir)
Le facteur est-il vieux(Le faktor e til vyö Postaci yaşlı mıdır?
Oui, le gacteur est vieux(Ui lö faktor e vyö Evet, postacı yaşlıdır
Votre mère est-elle infirmière?(Votr mer e tel enfirmiyer Anneniz hemşire midir?
Non, ma mère n’est pad infirmière(Non ma mer ne pa zenfirmiuer.Hayır, annem hemşire degildir..)
İçinde şahis zamiri veya mülkiyet sifati bulunan cumleleri Türkçe’ye çevirirken, sahis zamiri olan ben,sen, o, biz, siz ve onkar’ı kaldirabiliriz:
Je suis professeur “Ben oğretmenim” olur size “Oğretmenim”
Son crayon est cour “onun kalemi kisadır” olur size “Kalemi kısadır”
Son verre est vide(Son ver e vid. Bardağı boştur
Elle est une vieille dame (el e tun viyev dam) O yaşlı bir kadindir
QUİ(ki KİM)..Dıger soru sozcukleri gibi cümlenin başında yer alır..
Qui est ce homme? Bu adam kimdir?
Qui ezt cetye femme?Bu kadın kimdir?
Qui est-il? ve Qui est-slle? Bu kim?
Qui zont-ils? Bunlar kim?
Qu’est-ce que c’est? Bu nedir?
C’est un thèātre(Se ton teatr Bu bir tiyatrodur.
Qu’est le village( U e lö vilj Köy nerededir?)
Il est sur la colline(İl e sur la colin) O tepenin ustundedir.
Est’ une colline ou une montagne?(Es un colin u montany Bu bir tepe mi yoksa bir dağ mı?)
C’est une montagne(Se tun montany) Bu bir dağdır.
Qui etes-vous?(Ki wt vu Siz kimsiniz?
Je suis Mme Dupuis(Jö sui madam düpüi) Ben bayan Dupuis’yim
Qui est ce progesseur?(Ki e sö profesor Bu ögretmen kimdir)
C’est M.Nord(Se mösyo nor) Bu bay Nord’dur
Y a t-il du pain la table?(Yatil dü pen sür la table?) Sofrada ekmek var mi?
Oui, ilya du pain sur la yable(Ui liy dü pen sür la yable) Evet, sofrada ekmek vardır
Qui zont ces garçons? (Ki son se garson) Bu erkek çocuklar kimdir.
Ce sont pierre et Tobert(Sö son pyer e rober) Pierre ve Robert’dir
Ya-t-il de l’eau dans le verre?(Yatil do lo dan lö ver) Bardakta su var mı?
Qui, il y a de l’eau dans le verre (Ui ilya dö lo dan lo ver) Evet bardakta su vardır
Qui eay-ce?(Ki es) Kim o?
C’est Pierre Nord(Se pyer nor) Pierre Nord’dur
Quis suis-je?(Ki suij) Ben kimim?
Vous êtes Mille Dubal(Vuzet madmuazel duval) Bayan dubal’sınız
Quis est au yeatr?(Kim tiyatrodadir?
Mme Monique Prébert est au théātre(Madam monik prever e to yeatr) Bayan Monigue prévert tiyatrodadir
QUE FAIT? çoğulu QUE FONT
Bir kimsenin “hangi meslekte. NECİ” olduğu sorulurken QUE FAİT(ko fe), çogula QUE FONT(ko fon) sözcukleri kullanilir.
Oue fait ton pwre Babanin mesleği nedir?
Que gait votre sœur Kız kardeşiniz necidir?
Que font zes frères Erkek kardesleei ne iş yapar?
Que fait-il(elle)? Kö fe til(tel) O necidir
İl(Elle) est infirmière..il(el) e tenfirmiyer O hemşiredir.
Que fait cet homme?(kö fe set om) Bu adam ne is yapar?
İl est facteur(İl e gaktor O postacidir)
Que fait simone (Kö fe simon Simone ne is yapar?
Elle est ptogesseur (El e progesor) O öcretmendir.
Que fair ton père? (Kö fe ton per)Baban ne is yapar
Il est soldat(il e solfa) O askerdir
Que font elles(Kö fon tel) Ne iş yapihorlar?
Elles sont focteurs(El son doktor) Onlat doktordur
Que font Tobert et Pierre? (Kö fon robwr e piyer) Robert ve Pierrenecidir?
İls sont dendisyes (İl son fantist) Onlar sişçisir..
İSİM TAMLAMASI:
Türkçe’de “Ahmed’in kitabı, Selma’nın defteri, evin kapısi gibi, bır şeyin bir şeye ait olduğunu gösteren bileşenlere isim tamlaması denir.İlk cumlenin sonuna “ın”, ikinci sözcüğün başına “ı” takıları gelmesiyle olur. Bunlar(nın, nin, in, un, sı).gibi şekillere girerler.
La porye de la maison: Evin kapısı
La main de.l’enfant: Çocuğun eli..
Le ile.başlayan sozcuklerin tamlamasinda de, du(dü) sekline girer. De le=du
Çoğul sozcuklerin tamlamasında “des” kullanılır,yani; De × les= Des
Le sac des enfants: Cocukların çantası..
La porte de la maıson
Les portes des maısons
Le chien de la fille est près de.la chaise(Lö şyen dö la.fiy e pre.dö la şez) Kızin köpeğo sandalyenin yakınındadır
L’otomobile de notre professeur est devant L’ecole(Otomobil dö notr profesor e dövan leko): Öğretmenimizin otomobili okulun önündedir.
Le.jardin de L’cole est petit: Okulun bahçesi ufaktır..
AVOIR(Avuar fiili: Var):
J’ai(je): Benim var....Tu as(tü a): Senin var....İl a(il a): Onun var....Nous avons(Nu zavon): Bizim var....Vous avez(Vu zave): Sizin var....Ils ont(il zon): Onların var.
J’ai une cravate noire(je un kravat nuar):Benim siyah bir kravatım var.
Vouz avez les vheveux longe(Vu zave le şövo lon):Daclariniz uzundur
Ils ont de grands nez(İl zon dö gran ne): Burunlari büyuk
Nous avons une auto(Nu zavon zün oto): Arabamiz var
Elle a dix doigts(El a di dua) :Onun 10 parmaği var
Il a lrs btas longs(İl a le bta lon): Onun kollari uzun
Pierre a une graosse tête(Pyer a un gros tet): Pierre’nin başı buyuktur
J’ai deux jambes(je dö janb): 2 bacağım var
Tu as une petite bouche(Tu a zün potit buş): Senin agzin küçüktür
Il a guatre pattes(İl a katr pat): O 4 ayaklıdır
J’ai les dents blanches(Je le dan blanş): Benim dislerim beyazdir
Nous avons deux pieds(Nu zavon do pye):Bizim 2 ayağımız var
Le chat a les oreilles courtes(Lö şa a le zorey kurt): Kedinin kulakları kisadır
Les chats ont les oreilles courtes(lö şa on le zorey kurt): Kedilerin kulaklari kısadır
Elle a le visage long(El a lö viza lon): Onun yüzu uzindur
Elles ont le visage long(El zon lö viza lon): Onların yüzleri uzundur
Le soldat a un cahapeau(Lö solda a on sapo): Askerin şapkası var
Les soldats ont des cahapeaux(Le solda on de sapo): Askerlerin şapkaları var
Monique et liliane ont de petits chiens(Monik e lilyan on dö poti syen): Monigue ve liliyan’in küçük köpekleri vardı
Marian a un petit chien(Mari a on poti şyen): Maria’nin kücuk bir köpeği var
AVOIR( Avuar: Var) ILE SORULAR
Fiil cumle başina getirilince, bu cumleler soru olur. Yalnız; Il ve Elle ile başlayanlarda araya “t” konur:
J’ai(Je) Benim var, olur; Ai-je(Ej)? Benim var mı?
Tu as(Tü a) Senin var, olur; As-tu(Atü)?Senin var mı?
Il a(İl a) Onun var, olur; A-t-il(Atil)? Onun var mi?
Elle a(El a) onun var, olur; A-t-elle(Atel)? Onun var mı?
Nous abons(Nu zavon) Bizim var, olur; Avons-nous(Avon nu?) Bizim var mı?
Vous aves(Vu zave) Sizin var, olur; Avez-vous( Ave vu) sizin var mı?
İls sont(il zon) Onların var, olur; Ont-ils(Ontil)? Onlarin bar mi?
Elles ont(El zon) Onların var, olur; Ont-elles(Ontel) Onların bar mı?
A-t-il un chat? Onun bir kedisi var mı?
Oui, il a un chat. Evet onun bir kedisi var.
Ont-ils une auto? Onların bir otomobili var mı?
Oui, ils ont une auto. Evet onların bir otomobili var.
La fille a-t-elle des suuiers bleus? Kızın mavi ayakkabıları var mı?
Oui, elle a des souliers bkeurs
Ont-elles des parapluies?(On tel de paraplui) Semsiyeleri bar mi?
Oui, elles ont des parapluies(Uı el zon de paraplüi) Evet, şemsiyeleri var.
Mme Duvert a-t-elle de petites mains?(Madam Duver a tel dö potit men?)Madam Duver’in küçük elleri var mı?
Oui, elle a de petites Mains(Ui el a do potit men) Evet, küçuk elleri var..
COMBİEN?(Kombyen. Kaç?)
Combien Maria a-t-elle de chats?(Konbyen mari atel dö şa?)Marie’nin kaç kedisi var?
Elle a deux chats(El a do şa) Onun 2 kedisi var.
Combien de fenetres a la maison?(Konbyen do fonetr a la mezon?) Evin kaç penceresi var?
Elle a cing fenêtres(El a sen fonetr) Beş penceresi var.
AVOIR ILE YAPILMIS CÜMLELERİN OLUMSUZ HALİ
İçinde Avoir bulunan bir cumleyi olumsuz hale sokmak için, fiilden evvel “n’”, fiilden sonra “Pas” gstirililir. Fiilden sonta gelen; Un, Une, Des ise de veya d’ şekline girer.
Je n’ai pas xe grandes mains(Jö ne pa dö grand men) Büyuk ellerim yok.
Elle n’a pas les dents sales(El na pa le dan sal) Disleri pis değil.
M.Dupont n’a pas d’auto(Mosyö dupon na pa doto) Bay Dupont’un otosu yok.
Lea garcons n’ont pas de chaussures(Le garson non pa dö şosur) Cocukların ayakkabiları yoktur.
“İL Y A” ve “AVOİR” arasında anlam farkı:
İl y a= Vardır..İl y a une table dans la cusine(Mutfakta bir masa var..Mutfakta bir masanın durmakta olduğunu belirtir).
“Il a” ise= Sahiptir..Il a une maison(Ona ait bir ev vardir...onun bir ebi bar ve sahibidir demektir)
Bu nedenle “Il a” ile “İl y a”yi karistirmamalıdır..
Örnekler: İl y a des crayons rouges dans le sac(Cantada kırmızi kalemler bar)
Nous avons des ctayons rouges(Kirmizi kalemlerimiz var)
Il y a deux paniers sous le lit(Yayağin altinda 2 sepet var)
J’ai deux paniers( 2 sepetim var)
Il y a un cheval dans le champ( Tarlada 1 at var)
M. Duval a un cheval(Bay Duval’in bir ati var)
FİİL: Bir is veya olus sozcuklere fiil denir; gelmek, gitmaek, yapmak, koymak, açmak, icmek vs’ler.jareket be iş gösterdikkeri ixin fiildirler. Fiilerin sonindaki; Mek, mak takilarına mastar eki, diğer kısmina fiilin kökü denir. Fiilin kökleri emir anlami verir. Gitmek; buradaki mastar eki olan “mek” çıkarılınca “git” emiri olur. Yani, ikinci tekil emir olur.
FRANSIZCA’da ise; fiillerin şimdiki zamanlarınin zamirleri atilmak suretiyle emirleri yapilir: ER ile biten yani 1.Grup fiiller, 2.tekil şahislarda S almazlar. AVOİR ve ETRE fiillerinin emirleri daha değişik olup ileride göreceginiz SUNJONTİF PRÈSENT zamanlaŕinin çekimine benzerler: Parler(parle) Konusmak...Parle((parl) Konuş
Parlons(parlon) Konuşalım..Parlez(Parle) Konuşunuz.
Ferme la fenetre(Ferm la fönetr ) Pencereyi kapa!
Marche(Marşe) Yürü!
Mange cette pêche!(Manj set peş) Bu şeftaliyi ye!
Parle(Parl) Konuş!
Pose les fleurs sur la tabl!(Poz le flör sür la table!) Çiçekleri masanın üzerine koy!
Place la carte au tableau!(Plas la cart o tablo!) Haritayı kartahtaya yerkeştir!
S’il te paît, pose le panier sous le lit!( Sil tö poz lö panye su lö li!) Lütfen, sepeti yatağın altına koy!
Ferme la boîte, s’il te plaît!(Ferm la buat sil tö ple) Kutuyu kapat lütfen!
OLUMSUZ EMIR: Bir şeyin yapilmasinı emreden emir cumlelerini gorduk; Me, ma eklerini getirerek. Şimdi de, fiilin yapılmamasını emreden cümlelerin önüne “Ne” ve “n’ “ ve emir arkasına “Pas” getirilmesini görelim..
Örnekler:
Ferme la porte! Kapiyi kapa!
Ne ferme pas la porte! Kapıyı kapama!
Mange le pain! Ekmeği ye!
Ne mangez pas le pain! Ekmeği yemeyiniz!
Ne ferme pas la fenêtre!(Nö fern pa la fönetr) Pencereyi kapama!
Ne mange pas mon oiseau!(Nö manj pa mon uazo!) Benim kuşumu yeme!
N’entr pas!(Nontr pa!) Girme!
Ne pose pas le chien sur mon lit!(Nö poz pa lö şiyen sur mon li!) Kopeği yatağin uzerine koyma!
S’il te.plaît(Silnto ple) Lütfen
FİİLERDE ZAMAN
Fiiler hareket be olus bildiren sozcukler olduğunu ve mastar halleriyle emirlerin cumle icinde kullanilis sekillerini görduk.... ENTRER GİRMEK VE ENTRE! GİR gibi...Fıiler yapilan hareketi gostrdikleri gibi, bu jareketlerin yapilma.zamanıni da belirtir. BU FIILE bazi sozcukler ve takilar ilave etmek suretiyle yapılır...Bu dersimizde, sözun söylendiği an devam etmekte olan hareketleri anlatirken fiilin ne şekil.alacağini ögrenecegiz, yani SİMDİKI ZAMAN halini: Şimdiki zaman halinde bulunan bir fiil, sözun söylendiği an devam etmekte olan bir hareketi anlatır..Türkce’de bu zaman, fiile YOR ekini getirmekle yapilir, Ayrica buna, bu fiili yaoan özneyi belorten ekler konur; UM, SUN, UZ gibi ekler konur..Ornek: Kitap okuyorum, Cay iciyorsun, Oraya gidiyorlar, Bir elma yiyor, Kapiyi kapatiyoruz..gibi..
FRANSIZCADA ISE DIRUM ŞÖYLEDİR: Regarder(Rogarde Bakmak)..Masyar halinde olan bi fiilin; Kök(Regard) ve ek (er) kısimlarindan oluşur..Bazi istisnalar hariç, bütun ER ile biten fiillerin şimdiki zamanı kök kisimlarina öznelere.göre, şu ilaveler yapılir:
JE REGARD E(um)Jo rögard Ben bakiyorum...TU REGARD ES(sun) Tü rögard Sen bakiyorsun...IL REGARD E(Yor) İl rögard O bakıyor...ELLE REGARD E(Yor) El rögard O bakıyor...NOUS REGARD ONS(Uz) Nu rögardon Beiz bakiyoruz...VOUS REGARD EZ(Sunuz) Vu rogarde Siz bakıyorsunuz...İLS REGARD ENT(Lar) İl rogard Onlar bakıyorlar...ELLES REGARD ENT(Lar) El rögard Onlar bakıyorlar..
Sıra ile gelen er, es, e ve ent ilaveleri okunmaz..
Tu marches dans la rue(Tü marş dan la rü) Sokakta yüruyorsun
Ils nagent dans la fleuve( İl naj dan lö flov) Nehird3 yuzuyorlar
Nous mangeons des bananes(Nu manjon de banan) Muz yiyoruz..
Elles monte dans l’automobile(El mont dan lotomobil) Onlar arabaya biniyorum
Ahmet salue son professeur(Ahmet salü sin profesor) Ahmet ögretmenine selam veriyor.
Nuri parle(Nuri parl) Nuri konuşuyor.
Noud écoutons la radio(Nu zekuton la radyo) Radyoyu dinliyoruz.
Ma mère écoute mon parle(Ma mer ekut mon per) Annem babami dinliyor.
La fille joue dans le jardin(La fiy ju dan lö jarden) Kız bahćede oynuyor.
Il monte sur le cheval(Il mont sür lö şoval) Ata biner.
J’aime la mer(Jem la mer) Denizi seviyorum.
Elle aime le jardin( El em lö jarden) Bahceyi sever.
Nous aimons les oiseaux(Nu zemon lö uazo) Kuşlari severiz.
Tu aimes le dimanche(Tu em lö dimaş) Pazar günunu sebersin..
Fransizva’da butun fiiller(er) ile nihayetlenmez VenirGelmek), Recevoir(Kabul etmek), Prendre(Almak) gibi; ir oir ve re ile de biter. Cekilisleri ileride ögerenilecek...
Eve, Kapiya, Denize, Ankara’ya, Şevket’e dedigimiz zaman ismin e halini ifade ederiz. Fransizva’da ise ismin onune “e” takısi getirilerek e hali ifade edilir. Bu takı le ve l’ tarif harfi olan isimkerin ve ozel isimlerin onunde bulunir..
À la maison(A ka mezon) Eve...À la mer(A la mer) Denize...À la pomme(A la pom) Elmaya...À Şevket(A Şevket) Şevket’e...À Ankata Ankara’ya..
À l’élève A leb Öğrenciye
À l’homme A lom Adama
Le tarif harfini alan isimlerin önunde Au(O) şekline girer. Örneğin À le mur denmez Au mur denir...Le livre(lö livr) denmez; Au livre(O livr) Kitaba denir..Les maisons olur Aux maisons Evlere..
Cümle:
Ahmet donne des pimmes aux élèves Ahmey öğrencilere elmalar beriyor.
Ils montent aux arbes Ağaçlara cıkıyorlar
ŞIMDIKİ ZAMAN CÜMKEKERİNIN SORU HALİ:
İçinde ÉTRE, AVOİR bulunan cumlelerde bu sozcuklerin cumle başına veya( Est-ce que) getirilmek süretiyke soru meydana geldigini ögrenmiştik..
Je Regardes, tu parle ve nous saluons gibi fiileri soru haline getirmek için cumle başına Est-ce que getirilir veya ozne ve fiil yer değistirir....
Orneğin: Tu regardes Bakiyorsun..Est-ce que tu regardes? Bakiyor musun? Veya: Regardes-tu?(rögard tü) Bakıyor musun?
Nous rehardons Bakıyoruz...Regardez- vous? Bakiyor musunuz?...Est-ce que nous regardons? Bakıyor muyuz?...Est-ce gu’ils regardent? Bakiyorlar mo? Regardent-elles Bakiyorlar mi?
Yukaridaki soru cumleleri dikkatke incelenecek olursa bir ozellik goze çarpar. Il regarde cumlesi soru yapılırken araya bir “t” harfi ikabe edilmiştir. Bu, sonu sesli harfle biten 3.tekil şahıslarda araya bir -t- harfi eklenir demektir. Ornegin; Regarde-t-ik? (Rogard til) Bakıyor mu?..A-t-il ? Onda var mi? ...Parle-t-il ? Konuşuyor mu?
Manges-tu? Yiyor musun?...Parle-t-il? Konuşuyor mu?...Ecouttent-elles? Dinliyorlar.mi?
ŞİMDIKİ ZAMAN SORU CÜMLELERI ÖNUNDE SORU SÖZCUKLERİ
Que(ne), quel(hangi, ne), quelle(Hangisidir), Ou’(nerede), qui(Kim) gibi soru sözcüklerinin kullanişini biliyoruz..Ötneğin; Quelle est cette boite? Bu kutu hangisidir?..
Il mange une pome Bir elma yiyor..Mange-t-il une.pomme? Bir elma yiyor mu?..Wue mange-t-il?Ne yiyor?
Ahmet écoute la radio Ahmet tadyoyu dinliyor...Ahmet écoute-t-il la radio? Ahmet radyoyi dinliyor mu?...Oui écoute la radio? Radyoyu kim dinliyor?
OU’=nerede? Demek; Ou’est ke cinema? Sinema nerdedir?..Bu sozcügu, nereye anlamina vebirelim; Ou’ marvhes-tu? Nereye yüruyorsun?
QUİ=Kim, Kimler demek olan Qui sozcugu cumlenin oznesinin yerini tutmakya be cumleye Qui gelirse ozne cumleden çıkıyor..Ornek; Ahmet mange des pommes Ahmet elma yiyor...Qui mange des pommes? Elma yiyen kimdir?
Que fait ka fille?(Kö fe la fiy?) Kiz ne yapiyor? Elle dort(el dor) Uyuyor...Qie font les filles? ( Ko fon le fiy) Kizlar ne yapiyor. Elles joient au jardin(el ju o jarden) Bahçede oymuyorlar..
Wue fait-il(Ko fe til) Ne uapiyor. Il écrit ine lettre(İl ekri un letr) Nir mektup uaziyor..
Ou’sont les.filles? (U son le fiy) Kizlar nerdedir. Elles sont devant l’autobus(El.son dövan lotobüs) Otobüsün önündedirler..
ŞİMDİKİ ZAMAN CÜMLELERİNIN OLUMSUZ HALİ: Fiilden önce ne veya(n’), fiilden sonra pas getirmek suretiyle yapılır..
Örnekler: Je mange une orange Ben portakal yiyorum..Je ne mange pas d’orange Portakal yemiyorum
İls mangent des pommes Elmalar yiyorlar
İls ne mange pas de pommes Elmalar yemiyorlar.
Selma n’aima pas kes pommes vertes Selma ham(yeşil( elmaları sevmez
Nous ne donnons pas nos livres Kitaplarımizi bermiyoruz.
ŞİMDİKI ZAMAN HALİNDEKİ SORULARA YANITLAR:
Est-ce un grande maison Bu büyük ev midir? C’est une grande maison Bu büyük evdir..
Est-ce que ce sont des chaises neibes Bunkar yeni sandalyeler midir? Ce sont des chaises neuves Bunkar yeni sandalyelerdir
Qu’est-ce que que c’est Bu nedir? C’est un chapeau. Bu şapkadır
Qu’sont les vieux livres Eski kitaplar nerede? Ils sont sous le lit Onkar yatağın altındadırlar
Qu’ est le chien? Köpek nerededir? Il est sur la table Masanın üstündedir
Que fait sa sœelur? Kız kardeş necidir Elle est une infirmière O bir hemşiredir
Que fait la femme?Kadın ne yapiyor Elle la fenetre Penvereyi kapıyor..
Que font les soldats? Askerler ne yapıyor? Ils marchent dans la gare Onlar istasyonda yürüyorlar
Qui mange une pomme? Bir elma kim yiyor? Hélène mange une pomme Helene 1 elma yiyor.
Y-t-il deux chevaux dans ke chamo? Tarlada 2 at bar mı? Il y a deux chevaux dans ke cahamo Tarlada 2 at var
Combien de vhats y a- t-il fans la chambe? Oda da ne kadar kedi var? Il y a trois cahts dans la chambre Oda da 3 kedi var
Hélène joue-t-ell au jardin?Hekene bahçede oynuyor mu? Hélène joue au jardin Helene bahçede oynuyor..

ÖNEMLİ BASİT FİİLLER
AVOİR(Abuar: Sahip olmak. Benim(bende) var..
Şimdiki geniş zaman:
A- Olumlu
J’ai(Je) Benim var...Tu as(Tü a) Senin var...Il a, Elle a(İl a, El a) Onun var...Nous avons(Nu zavon) Bizim var...Vous avez( Vu zave) Sizin var...Ils ont, Elles ont(İl zon, el zon) Onkarın var
B- Soru
Ai-je?(Ej) Benim var mı?...
As-tu?(A tü) Senin var mı?...A-t-ik, A-t-elle(Atil, Atel) Onun var mı?...Avons-nous?(Avon nu)
Bizim var mı?...Avez-Vous?(Ave vu)Sizin var mı?...Ont-ils, Ont-elles?(Ontil, ontel) Onların var mı?
C-Olumsuz
Je n’ai oas(Je ne pa) Benim yok...Tu n’nas pas(Tu na pa) Senin yok...Il n’a pas, Elle n’a pas(İl na pa, el na pa(Onun yok..
ETRE(Etr) Var olmak.
Şimdiki ve genis zaman:
A- Olumlu
Je suis(Jö sui) Ben...im
Tu es(Yu e) Sen...sin
Il, Elle est(İl, el) O...dur
Nous sommes(Nu som) Biz...iz
Vous êtes(Vu zet) Siz...siniz
Ils sont, elles sont(İl son, el son) Onlar... dır
B- Soru
Suij-je(Süij)? Ben...miyim?
Es-tu(E tü)?Sen...misin?
Est-il, est-elle(e til, e.tel)? O... mudur?
Sommes-nous(Som nu)? Biz...miyiz?
Etes-vous(Et vu)? Siz...misiniz?
Sont-il,Sont-elle(Son til, Son tel)? Onlar...mıdır?
C-Olumsuz
Je ne suis pas(Je ne sui pa) Ben...değilim
Tu n’est pas(Tü ne pa) Sen...değilsin
Il, Elle n’est pas(Il ne pa, El ne pa) O...değildir
Nous ne sommes pas(Nu nö som pa) Biz...değiliz
Vous n’etes oas(Vu net oa) Siz...değilsiniz
Ils ne sont pas, Elles sont pas(İl nö son pa, El nö son pa Onkar...değildirler
C- AİMER(Eme) Sevmek
1-Emir(Olumlu):
Aime!(Em)Sev!
Aimons!(emon)Sevelim!
Aimez(Eme) Sevin!
Emir(Olumsuz):
N’aime pas!(Nem pa) Sevme!
N’aimons pas!(Nemon pa) Sevmeuelim!
N’aimez pas!(Neme pa) Sevmeyin!
2- Şimdiki ve geniş zaman:
A- Olumlu
J’aime(Jem) Seviyorum. Severim...Tu aimes(Tü em) Seviyorsun, seversin...İl aime(İl em) Seviyor, Sever...Noous aimons(Ni zemon) Seviyoruz,Severiz...Vous aimez(Vu zeme) Sebiyorsuniz, Sebersiniz...Ils aiment(İl zem) Seviyorlar,Severler
B- Soru
Aime-je?(em je) Seviyor muyum? Sever miyim?
Aimes-tu?(em tü) Seviyor musun? Sever misin?
Aimes-t-il?(Em til) Seviyor mu? Sever mi?
Aimons-nous?(Emon nu).Seviyor muyuz? Sever miyiz?
Aimez-vous?(eme vu) Seviyor musunuz? Sever misiniz?
Aiment-ils?(em til) Seviyorlar mi? Severler mi?
C- Olumsuz
Je n’aime pas(jö nem pa) Sevmiyorum. Sevmem
Tu n’aimes pas(tü nem pa) Sevmiyorsun. Sevmezsin
Il n’aime pas(İl nem pa) Sevmiyor. Sevmez
Nous n’aimons pas(nu nemon pa) Sevmiyoruz. Sevmeyiz.
Vous n’aimez pas(vu neme pa) Sevmiyorsuniz. Sevmezler
Il n’aiment pas(Il nem pa) Sevmiyorlar. Sevmezler
JETER(Jöte) Atmak
1- Emir(Olumlu)
Jette!(Jet)At!
Jetons(Jöton) Atalım!
Jetez!(Jöte) Atınız
2- Emir olumsuz
Ne jette pas!(Nö jet pa) Atma!
Nö jetons pas!(Nö jöton pa) Atmayalım!
Ne jettez pas!(Nö jöte pa) Atmayın!
ŞİMDİKİ VE GENİS ZAMAN
A- Olumlu
Je jette(Jo jet) Atiyorum
Tu jettes(tü jet) Atıyorsun
Il jette(İl jet) Atiyor
Nois jetons(Nu jeton) Atiyoruz
Vous jetez(Vu jöte) Atiyorsunuz
Ils jettent(İl jet) Atiyorlar
B- Olumsuz
Je ne jette pas(Jö nö jet pa) Atmıyorum
Tu ne jettes pas(Tü nö jet pa) Atmiyorsun
Il ne jette pas(İl nö jet pa) Atmıyor
Nous ne jetons pas(Nu nö jöton pa) Atmiyoruz
Vous ne jetez pas(Vu no jöte pa) Atmiyorsunuz
Ils ne jettent pas(İl nö jet pa) Atmiyorlar
C- Soru
Est-ce que je jette?(Eskö jö jet) Atiyor muyum?
Est-ce que tu jettes?(Eskö tü jet?(Atiyor musun)
Est-ce wu’il jette?(Atiyor mu)
Est-ce que nous jetons?(Eskö nu jöton) Atiyor muyuz?
Est-ce que vous jetez?(Eskö bu jote) Atiyor musunuz?
Est-ce qu’ils jettent?(Eskil jet) Atiyorlar mı?
LANCHER(Lanse) Atmak be benzeri PLACER Yerleştirmek:
1- Emir(Olumlu)
Lancce!At!...Lanchons!(Lanson)Atalım!...Lanchez!(Lanse) Atin!
Emir(Olumsuz)
Ne lance pad!(Nö lans pa) Atma!...Ne lancons pas!(Nö lanson pa) Atmayalim!..Ne lancez pas!(Nö lanse pa)Atmayin@
2- Şimdiki ve geniş zaman
A- Olumlu
Je lance(Jö lans) Atıyorum...Tu kances(Tü lans) Atiyorsun...Il kance(İl lans) Atiyor...Nous lançons(Nous lanson) Atiyoruz...Vous Lanchez(Vu lanse) Atıyorsuniz...İls lanccent(İl lans) Atiyorlar
B- Soru
Est-ce que je lance?(Eskö jö lans) Atıyor muyum?
Est-ce que tu lances?(Eskö tü lans) Atiyor musun?
Est-ce qu’il lance? (Eskil lans) Atıyor mu?
Est-ce que nous lançons?(Eskö nü lanon) Atiyor muyuz?
Est-ce que vous lancez?(Eskö vu lanse) Atiyor misuniz?
Est-ce qu’il lancent?(Eskil.lans) Atiyorlar mı?
C- Olumsuz
Je ne lance pas(Jö nö lans pa) Atmıyorum
Tu Nr lances pas(Tü nö lans pa) Atmiyorsun
İl ne lance pas(İl ne lance pas(İl nö kans pa)Atmiyor
Nous ne lancons pas(Nu nö lanson pa) Atmıyoruz
Vous ne lancez pas(Vu nö kanse pa) Atmiyorsunuz
İls ne lancent pas(İl nö lans pa) Atmiyorlar
ACHETER( Aşte)Satın almak
1- Emir(Olumlu)
Achète! (Aşet) Satın al!
Achetons!(Aşton) Satın alalım!
Achètez!(Aşte) Satin alın!
Emir(Olumsuz)
N’achète pas!(Naşet pa) Satın alma!
N’achètons pas(Naşton pa) Satın almayalım
N’achètez pas!(Naşte pa) Satın almayın!
2- Şimdiki zaman
Olumlu
J’achète(Jaşet) Satın alıyorum
Tu achètes(Tü aşet) Satın alıyorsun
Il achéte(Il aşet) Satın alıyor
Nous achetons(Nu zaşton) Satın alıyoruz
Vous achetez(Vu zaşte) Satın alıyorsunuz
Ils achètent(İl zaşet) Satın alıyorlar
Olumsuz
Je n’achète pas(Jö naşet pa) Satın almıyorum
Tu n’achètes pas(Tü naşet pa) Satın almıyorsun
Il n’achète pas(İl naşet pa) Satın almiyor
Nous nachetons pas(Nu naşton pa) Satın almıyoruz
Vous n’achetez pas(Vu naşte pa) Satın almıyorsunuz
Ils n’achètent pas(İl naşet pa) Satın almıyorlar..
Soru
Est-ce que J’achète?(Eskö jaşet) Satın alıyor muyum?
Est-ce que tu achètes?(Eskö tü aşet) Satın alıyor musunuz?
Est-ce qu’il achète? (Eskil aşet) Satın aliyor mi?
Est-ce que nous achètons?(Eskö mu zaşton) Satın alıyor muyuz?
Est-ce qu’ils achètent?(Eskil zaşet) Satın alıyorlar mı?
MANGER(Manje) Yemek yemek
1- Emir(Olumlu)
Mange!(Manje) Ye!
Mangeons!(Manjon) Yiyelim
Mangez!(Manje) Yıyin
Emir(Olumsuz)
Ne mange pas!(Nö man oa) Yeme!
Ne mangeons pas(Nö manjon pa) Yemeyelim!
Ne mangez pas!(Nö manje pa) Yemeyin!
Şimdiki zaman
Olumlu
Je mange(Jö manj) Yiyorum
Tu manges(Tü manj) Yiyorsun
Il mange(İl manj) Yıyor
Nous mangeons(Nu manjon) Yiyoruz
Vous mangez(Vu manje) Yıyorsunuz
İls mangent(İl manj) Yiyorlar
Olumsuz
Je ne mange pas(Je nö manje pa) Yemiyorum
Tu ne manges pas(Tü nö manj oa) Yemiyorsun
Il ne mange pas(İl nö manj pa) Yemiyor
Nous ne mangeons pas(Nu nö manjon pa) Yemiyoruz
Vous ne mangez pas(Vu nö manje pa) Yemiyorsunuz
Ils ne mangent pas(İl nö manj pa) Yemiyorlar
Sorui
Est-ce que je mange?(Eskö jö manj) Yiyor muyum?
Est-ce que tu manges?(Eskö tü manj) Yiyor musun?
Est-ce qu’il mange?(Eskil manj) Yiyor mu
Est-ce que nous mangeons(Esko nu manjon) Yiyor muyuz?
Est-ce que vous mangez?(Eskö vu manje) Yiyor musunuz?
Est-ce qu’ils mangent?(Eskil manj) Yiyorlar mi?
TÜRKÇE FRANSIZCA SÖZCÜKLERİ VE CÜMLELER:
Türkçesi_Yazılışı_Okunuşu:Merhaba. Bonjour. Bonjur.Günaydın. Bonjour. Bonjur.Tünaydın. Bonjour. Bonjur.İyi günler. Bonjour. Bonjur.İyi akşamlar. Bonsoir. Bonsuar.İyi geceler. Bonne nuit. Bonnüi.Teşekkür ederim. Merci. Mersi.Birşey değil. De rien. Dörien.Sağolun, iyiyim. Bien, merci. Bien, mersi.Evet. Oui. Vıy.Hayır. Non. No.Hanım. Madame. Madam.Bey. Monsieur. Mösyö.Lütfen. S’il vous plait. Silvuple.Affedersiniz. Excusez-moi. Eksküze mua.Acıktım. J’ai faim. Je fem.Susadım. J’ai soif. Je suaf.Kayboldum. Je suis perdu. Jösüi perdu.Tamam. D’accord. Dakkor.Önemli. C’est important. Se emportan.Acele. C’est urgent. Se ürjan.İmdat. Au secours. Osökur.Hoşgeldiniz. Soyez la Bienvenue. Suaye la bienvönü.Hoşbulduk. Merci. Mersi.Allahısmarladık. Au revoir. Orövuar.Güle güle. Au revoir. Orövuar.Anlıyorum. Je comprends. Jö kompran.Anlamıyorum. Je ne comprends pas. Jönö kompran pa.Biliyorum. Je sais. Jö se.Bilmiyorum. Je ne sais pas. Jönö sepa.İstiyorum. Je veux. Jö vö.İstemiyorum. Je ne veux pas. Jönö vöpa.Lütfen bana... Svp.pouvez-vous me... Silvupile Puvevu mö.....Yardım edin. Aidez-moi. Ede mua.Dün. Hier. İer.Bugün. Aujourd’hui. Ojurdui.Yarın. Demain. Dömen.Sabah. Matin. Maten.Öğle. Midi. Midi.Akşam. Soir. Suar.Gece. Nuit. Nüi.Burada. Ici. İ1si.Şurada. Là - bas. Laba.Orada. Là - bas. Laba.Sağda. À droite. Adruat.Solda. À gauche. Agoş.Önde. Devant. Dövan.Arkada. Derrière. Derriyer.İlerde. En face. Enfas.Dosdoğru. Tout droit. Tu drua.Var. Il y a. Ilya.Yok. Il n’ y a pas. İlniyapa.Merhaba. Bonjour. BonjurNasılsınız? Comment – allez -vous? Koman talevu?Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Merci, je vais bien et vous? Mersi jö ve biyen e vu?Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Merci, je vais bien moi aussi. Mersi jö ve biyen mua ossi.Adınız ne? Comment vous appelez vous? Koman vuzaple vu?Adım Sedat. Sizin adınız ne? Je m’appelle Sedat et vous? Jö mapel Sedat e vu?Nerelisiniz? Vous êtes de quelle nationalité? Vuzet dö kel nasyonalite?Türküm. Je suis Turc. Jösvi Türk.Nerede kalıyorsunuz? Où est - ce que vous hébergez? U restevu?Dedeman otel’de kalıyorum. Je reste à hôtel Dedeman. Jörest a otel DedemanTanıştığımıza memnun oldum. Enchanté de faire votre connaissance Anşante dö fer votr konnesansBen de memnun oldum. Je suis enchanté moi aussi. Jösvizanşante mua ossi.Almanya’dan geliyorum. Je viens d’Allemagne. Jö viyen dalmayn.İtalyanım. Je suis İtalien. Jösvi İtaliyen.Bir evde kalıyorum. Je reste dans une maison. Jörest danzün mezon.Bir pansiyonda kalıyorum. Je reste dans un pansion. Jörest danzön pansiyon.Arkadaşımın yanında kalıyorum. Je reste chez mon ami. Jörest şemon ami.Mesleğiniz nedir? Quel est votre métier? Kel e votr metiye?Doktorum. Je suis médecin. Jö sui medsen.Ne iş yapıyorsunuz? Quel est votre profession? Kele votr profesyon?Öğretmenim. Je suis professeur. Jö sui profesör.Bunun adı ne? Comment s’appelle-t-il? Koman sapel til?Bu bir anahtardır. C’est un clé. Se tön kle.Bu kim? Qui est-ce? Ki es?Bu Ayşe hanım. C’est madame Ayşe. Se madam Ayşe.Tuvelet nerede? Où sont les toilettes? Ue letualet?Nereye gidiyorsunuz? Où allez-vous? U alle vu?Otele gidiyorum. Je vais à l’hôtel. Jö ve a lotel.Nereden geliyorsunuz? D’où venez - vous? Du vöne vu?İstanbul’dan geliyorum. Je viens d’istanbul. Jö vien distanbul.Yakında bir lokanta var mı? Est-ce qu’il ya un restaurant près d’ici? Eskilya ön restoran predisi?Evet karşıda bir tane var. Oui, il y’en a un en face. Viy ilyana ön anfasBurda ucuz bir otel var mı? Y a-t-il ici un hotel qui n’est pas tres chèr? Yatil ön otel kine pa tre şer isi?Tren ne zaman kalkıyor? A quelle heure le train part-t-il Akelör lö tren parttil?Şehir merkezine nasıl gidebilirim? Comment puis-je aller au centre ville? Koman püij alle o santr vil?Dosdoğru gidiniz. Continuez tout droit. Kontinüye tu drua.Hangi otobüs Taksim’e gider? Quel bus va à Taksim? Kel büs va a Taksim?87 nolu otobüs Taksim’e gider. Le bus numero 87 va à Taksim. Le bus nümero katr venset va a Taksim.Biraz italyanca biliyorum. Je parle un peu l’italien. Jö parl ön pö litalyen.Lütfen kelimeyi sözlükte gösterin. Svp. Montrez ce mot dans le dictionaire. Sil vuple montre sö mo dan lö diksiyoner.Lütfen daha yavaş konuşun. İyi anlamıyorum. Je ne vous comprends pas très bien, parlez plus lentement svp. Jö nö vu kompran pa trebiyen ,parle plü lantman silvuple.Bir dakika, sözlüğe bakayım. Une minute, laissez –moi consulter le dictionnaire. Ün sögont, lese mua konsülte lö diksiyoner.Lütfen bana yardım edebilir misiniz? Pourriez vous m’aider, Svp? Puriyevu mede, Sil vuple?Lütfen bana istasyonu tarif edebilirmisiniz? Pourriez vous m’indiquer la gare? Puriyevu mendike la gar?Bazı yollar trafiğe açık bazıları kapalı. Certaines routes sont ouvertes pour la circulation, les autres non. Serten rut son uvert pur lasirkülasyon, lezotr no.İstanbul yolu açık mı? Est - ce que la route d’istanbul est ouverte? Es kö la rut distanbul etuvert?Hayır kar yüzünden kapalı. Non,elle est fermée à cause de la neige. No ele ferme akoz döla nej.Dolu yağıyor. Il grèle. Il grel.Kar zincirleri gerekli. Il faut les chaines de neige. Ilfo leşen dönej.Yollar buz tutmuş. la route est glacé. larut e glase.Yağmur yağacak. Il va pleuvoir. Ilva plövuar.Pasaportunuz lütfen! Votre passeport svp? Votr paspor silvuple?Buyrun pasaportum. Tenez mon passeport. Töne mon paspor.Vizeniz var mı? Avez-vous le visa? Ave vu löviza?Evet var. Oui, je l’ai Vıy, jöle.Türkiye’ye niçin geldiniz? Pourquoi êtes-vous venu en Turquie? Purkua et vu vönü an Türki?Tatilimi burada geçirmek için. Pour passer mes vacances Pur passe me vakansVizem yok. Non, je n’ai pas de visa. No jö nepa lö viza.Vizemi buradan alabilirmiyim? Est-ce que je peux obtenir mon visa, ici? Es kö jö pö obtönir mon viza , isi?Konsolosluğumuza telefon edebilirmiyim? Est ce que je peux appeler notre consulat? Es kö jö pö aple notr konsulat?Transit yolcuyum. Je suis un passager transit. Jösviz ön pasaje transit.Burada bir gün kalacağım. Je vais rester un jour ici. Jöve reste un jur isi.Gümrüğe tabi eşyanız var mı? Avez-vous quelque chose à declarer à la douane? Ave vu kelköşoz adeklare pur la duan?Nerede para bozdurabilirim? Où puis-je échanger mon argent? U püij eşanje mon arjan?Burada bir exchange bürosu var. Ici, il y a un bureau d’échange. Isi ilya un büro deşanj.Ne bozduracaksınız ? Qu’est-ce que vous allez changer? Keskö vuzale şanje?Bu adrese gitmek istiyorum. Je veux aller à cette adresse. Jö vö alle a setadres.Sheraton hotel’e gitmek istiyorum. Je veux aller à l’hôtel sheraton. Jö vö alle a lotel şerton.Marmaris’e gitmek istiyorum. Je veux aller à Marmaris. Jö vö alle a Marmaris.Tren istasyonuna gitmek istiyorum. Je veux aller à la gare. Jö vö alle a la gar.Tuvalet nerede? Où sont les- toilettes ? U son les tualet?Kimliğiniz lütfen. Votre carte d’idendité svp. Votr kart didantite silvuple.İyi yolculuklar. Bon voyage. Bon vuayaj.Lütfen bir broşür verir misiniz? Pourriez vous me donner un brochure? Purriye vu mö done ön broşür?Bavulumu bulamıyorum. Je n’arrive pas à trouver mes bagages. Jö narriv pa a truve me bagaj.Kayıp eşya için nereye başvurmalıyım? Où est-ce que je dois m’adresser pour les objets perdus. U eskö jö dua madresse pur lez obje perdüOtobüs durağı nerede? Où est l’arrêt de bus? U e lare döbüs?Otel adresim budur. Voici l’adresse de mon hôtel. Vuasi ladres dö mon otel.Sola dönünüz. Tournez à gauche. Turne a goş.En kestirme yol burası. La route la plus raccourcie est celle-ci. La rut laplü rakkursi e selsi.Üçüncü caddeden sola dönünüz. Prenez la troisième rue à gauche. pröne la turvazi-em rü a goş.Biraz ilerleyiniz, sağa dönünüz. Avancez un peu et tournez à droite. Avanse ön pö e turne a druat.Köprüden geçince sağa dönünüz. Après avoir passé le pont, tournez à droite. Apre zavuar passe löpon, turne adruat.Sonra bir daha sorunuz. Après, demandez encore une fois. Apre dömande ankor ünfua.Oraya otobüsle gidebilirsiniz. Vous pouvez y aller avec le bus. Vu puve iyalle avek löbüs.Karşıda. En face. Anfas.Üçüncü sokak. La troisième rue. Laturvaziyem rü.Birinci cadde. La première avenue. La prömiyer avnü.Çok yakın. Tout près. Tu pre.Meydan. La place. Laplas.Üçüncü bina. Le troisième immeuble. Lö turvaziyem immöbl.Biraz uzak. Un peu loin. Ön pö luan.Sultanahmet’e ne taraftan gidebiliriz? Par où pouvons nous aller à Sultanahmet? Paru puvon nuzalle a Sultanahmet?Lütfen bana haritada yolu gösterir misiniz? Svp pourriez-vous m’indiquer la rue sur la carte? Silvuple purriye-vu mendike la rü sür lakart?Şile buraya ne kadar uzakta? Quelle est la distance de şile, d’ici? Kel e ladistans dö şile disi?Affedersiniz, Ayasofya’ya giden yol bu mu? Excusez-moi, est -ce que c’est la bonne route pour aller à Saint Sophie? Eksküze mua , eskö selabon rut pur alle a Sen Sofi?Bu yol tek yönlü mü? Est-ce que la rue est sens unique? Es larü e sans ünik?Doğru yolda mıyım? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Eskö jö süyi sür lö bon şömen ?İzmit’e giden yola nasıl çıkabilirim? Comment puis -je prendre la route d’İzmit? Komman püvij prandr larut dizmit?Sakarya’ya kadar dosdoğru gidin. Jusqu’à Sakarya suivez la route tout droit. Jüska sakarya süive larut tudrua.Yüz metre ileriden sola dönün. Après cent mètres tournez à gauche. Apre sanmetr turne agoş.Yanlış yoldasınız, sekiz kilometre kadar geri gidin. Vous êtes sur le mauvais chemin, Faites demi- tour jusqu’à 8 km. Vuzet sürlö move şömen fet dömi tur juska vi kilometr.Hız sınırını aştınız. Vous avez depassé la limite de vitesse. Vuzave depasse la limit dövites.Çok hızlı sürüyorsunuz. Vous conduisez Très vite. Vu konduize tre vit.Ehliyetiniz lütfen. Votre permis de conduire svp. Votr Permi dö konduir silvuple.Bu bölgenin yol haritası var mı? Est ce qu’il y a la carte de cette region? Eskilya la kart dö rejyon?.............ı nerede Bulabilirim? Où puis-je trouver............? U püvij truve.........?Bana fazla pahalı olmayan bir ..... Önerebilir misiniz? Pouvez-vous me recommander un / une...... pas trop cher / e? Puvevu mörökomande ön/ün.......patro şerBuraya ne kadar uzaklıkta? C’est à quelle distance d’ici? Seta keldistans disiOraya nasıl giderim Comment puis-je y aller? Koman püij iyalleEn yakın............? Le / la... Le / la plus proche? Lö / la... lö / la plü proş?Fotoğrafçı. Le photographe. Lö fotograf.Kitapçı. La librairie. La libreri.Kütüphane. La bibliotheque. La bibliyotekGazete bayisi. Le kiosque a journaux Lö kiosk a jur noSeyahat acentası. L’agence de voyage. Lajans dö vuayajBanka. La banque. La bankKarakol. La brigade. La brigadPostahane. La poste. La postDoktor. Le docteur. Lö doktörEczane. La pharmacie. La farmasiHastane. L’hospital. LopitalÇiçekçi. Le fleuriste. Lö flöristKasap. La boucherie. La buşriBalıkçı. La poisonnerie. La puasonriFırın. La boulangerie. La bulanjöriBakkal. L’épicerie. LepisriSüpermarket. Le supermarché. Lö süpermarşeKuru temizlemeci. La blanchisserie. La blanşisriÇamaşırhane. La laverie automatiqe. La lavri otomatikAyakkabı tamircisi. La cordonnier. La kordoniyeElektrikçi. L’électricien. LelektrisyenBenzin istasyonu. Le pompe à essence. La stasyon servisSanat galerisi. La galerie d’art. La galeri darAntikacı. L’antiquaire. LantikerKuyumcu. La bijouterie LabijutriGüzellik salonu. L’ınstitut de beauté Lenstitü dö boteKuaför. Le coiffeur. Lö kuafförMağaza. Le magasin. Lö magazenAyakkabı. La Chaussure. La şossürAyakkabı mağazası. Le cordonnerie. Lö kordonnöriHediyelik eşya mağazası. Le magasin de souvenirs. Lö magzen dö suvnirYardım edebilir miyim? Puis-je vous aider Püij vuz ede?Ne istersiniz? Que desirez-vous? Kö dezire vu?Mobilya. Les Meubles. Le möblGiyecek. Le Vetement.. Le vetmanHafif. Léger. LejeAğır. Lourd. LurBüyük. Grand. GranKüçük. Petit. PötiBu çok dar / geniş. C’est trop etroit / large. Se tro etrua / larjNereye ödemeliyim? Où dois-je payer? U duaj peye?Nakit ödeyebilir miyim? Puis-je payer en espèces? Püij peye an espes?Bedeni uydu mu? Est-ce que c’est votre taille? Eskö se votr tay?Koyu. Foncé. FonseAçık. Clair. KlerMavi. Bleu. BlöBeyaz. Blanc. BlankKırmızı. Rouge. RujSarı. Jaune. JonYeşil. Vert. VerTuruncu. Orange. OranjGri. Gris. GriSiyah. Noir. NuarLacivert. Bleu- Foncé Blö fonseMor. Violet. ViyoleKahverengi. Marron. MaronPembe. Rose. RozBej. Beige. BejFildişi. İvoire. IvuarEn yakın kitapçı nerede? Où est la librairie la plus proche? U e la libreri la plü proş?En yakın gazete bayi nerede? Où est le kiosque a journaux le plus proche? U e lö kiyosk a jurno lö plü proş?Portakal. Orange. OranjMuz. Banane. BananSalatalık. Concombre. KonkombrLimon. Citron. SitronElma. Pommes. PomDomates. Tomate. TomatPatates. Pomme de terre. Pom dö terYağ. Beurre. BörÇikolata. Chocolat. ŞokolaŞekerleme. Bonbon. BonbonEkmek. Pain. PenSandviç. Sandwiches. SandviçPatates kızartması. Frites FritPeynir. Fromage. FromajDondurma. De la glace. Dö la glasKahve. Cafe. KafeSüt. Lait. LeHamburger. Hamburger. AmbörgırSalam. Salami. SalamSosis. Saucisse. SosisÇay. The. TeŞeker. Sucre. SükrPeçete. Serviette. ServiyetŞişe. Bouteille. ButeyBir paket sigara. Un paquet de cigarettes. Ön pake dö sigaretFiltreli sigaralar. Cigarettes à filtre. Sigaret avek filtr.Filtresiz. Sans filtre. San filtr.Uzun. Long. Long.Kısa. Court Kur.Sakız. Chewing gum Şevinggum.Sigara alırmısınız? Cigarette? Sigaret ?
Yorum Yaz